घर > हाम्रोबारे>उत्पादन उपकरण

उत्पादन उपकरण


कम्प्युटर सिलाई मेशिन, एज रोल सिलाई मेशिन, हेड सिलाई सिलाई मेसिन, काटि machine मेशिन, गुणस्तर प्रबन्धन (कपडा निरीक्षण मेशीन, रंग तुलना प्रकाश बक्स, सुई पत्ता लगाउने मेसिन)।